ზაზა რუხაია

ქირურგიის სამსახურის უფროსი

ფოთის ჰოსპიტალი. ფოთი, გურიის ქ. №171