ზაზა ოსიყმაშვილი

ტრავმატოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23