ვაკო ამისულაშვილი

ინტერვენციული კარდიოლოგიის სპეციალისტი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23