ვადიმ ხატიაშვილი

ქირურგიული გინეკოლოგიის სამსახურის უფროსი/გინეკოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23