თეონა შულაია

დერმატოლოგ-ვენეროლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23