თემურ მიქელაძე

პედიატრიული განყოფილების უფროსი პედიატრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება


პედიატრიული განყოფილების უფროსი/
პედიატრი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

იმუნიზაციის ექსპერტთა საბჭოს წევრი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
2015 წლიდან დღემდე;

პედიატრიული სამსახურის უფროსი
კლინიკა „კურაციო“
2007 წლიდან დღემდე;

ამბულატორიული და ფუნქციური დიაგნოსტიკის
სამსახურის უფროსი
„ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი
კლინიკა“,
2005 წლიდან დღემდე.