თეიმურაზ მძინარიშვილი

მთავარი მენეჯერი

ხაშურის ჰოსპიტალი. ხაშური, შ.რუსთაველის ქ. #40