თეა კორკოტაძე

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) სამსახურის უფროსი

ხაშურის ჰოსპიტალი. ხაშური, შ.რუსთაველის ქ. #40