ტარასი ბერია

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი. ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. №206