თამარ მხატვარი 

 პედიატრი 

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125