თამარ ჯანელიძე

ნევროლოგიის სამსახურის უფროსი, შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2