თამარ იმნაძე

ინფექციონისტი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23