თამარ ჩარკვიანი

რადიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგი
2013 წლიდან დღემდე
კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი;

რადიოლოგი
2013 წლიდან დღემდე
ეროვნული სკრინინგ ცენტრი;

რადიოლოგი
2012-2013 წწ.
ესტენის საუნივერსიტეტო კლინიკა,
საფრანგეთი;

რენტგენოლოგი
1998-2012 წწ.
ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი;

ენდოკრინოლოგი
1991-1994 წწ.
მესტიის რაიონული საავადმყოფო.