თამარ აბაშიძე

ნევროლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23