სულხან ლომინაძე

კარდიოქირურგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23