სოლომონ ფუტკარაძე

ინტერვენციული რადიოლოგიის სამსახურის უფროსი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125