სოფიო ხეჩუაშვილი

რევმატოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23