სოფიო მირცხულავა

ოფთალმოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23



სამუშაო გამოცდილება

ოფთალმოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

ექიმი-ოფთალმოლოგი
2008 წლიდან დღემდე
„ევექსის ამბულატორიული ცენტრი“;

ექიმი-ოფთალმოლოგი
2010 წლიდან დღემდე
„თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“.

ექიმი-ოფთალმოლოგი
2006-2007 წწ.
თვალის კლინიკა „ახალი მზერა“.