სოფიო მიქიაშვილი

რადიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23დაამთავრა თბილისის სახლემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. კარიერული განვითარების მიზნით, ის იმყოფებოდა: პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში, მოსკოვის სეჩენოვის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიასა და ნ.ნ ბურდენკოს სახელობის ნეიროქირურგიის კვლევით ცენტრში, სადაც დაეუფლა ნევროლოგისა და რადიოლოგის სპეციალობებს. 2012 წელს, სოფიო მიქიაშვილმა მიიღო მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება.

სოფიო მონაწილეობდა არაერთ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კონგრესებში, ტრენინგებსა და სასერთიფიკატო ღონისძიებებში. აღსანიშნავია: შვეიცარიის, იტალიის, პოლონეთის, რუსეთის, გერმანიის, აშშ-ს, ავტრიის, თურქეთისა და ევროპის რადიოლოგიური კონგრესები.

ის ასევე გახლავთ შემდეგი საზოგადოებების წევრი: ჩრდილოეთ ამერიკის რადიოლოგთა ასოციაცია, საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია, ევროპის რადიოლოგთა ასოციაცია - (ECR), (ERASMUS), (ESHNR), (ESNR), ევროპის ახალგაზრდა ნევროლოგთა ასოციაცია (EFNS). 

სოფიოს აქვს 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. ამჟამად, ის დასაქმებულია კავკასიის მედიცინის ცენტრში ექიმ-რადიოლოგიის პოზიციაზე. 

ის ასევე აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა კლინიკურ კვლევებში. ამჟამად მისი სახელით გამოცემულია რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომიც.