შორენა საბანაძე

ფთიზიატრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23