შირინ ჯორბენაძე

მოზრდილთა მიმღების სამსახურის უფროსი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18