სალომე ღლონტი

შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი, ენდოკრინოლოგიის სამსახურის უფროსი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125„სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ –კლინიკური კვლევების ხელმძღვანელი, სარეზიდენტო პროგრამის "ენდოკრინოლოგია"ხელმძღვანელი.

შპს „უნიმედი აჭარა“ ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის შინაგანი მედიცინის განყოფილებისა და ენდოკრინოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  სრული პროფესორი, მტკიცებითი მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის აკრედიტირებული საგანმანათ­ლებლო პროგრამების  „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ ხელმძღვანელი,

აკრედიტირებული საგანმანათლებლო უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის " სათანადო (კარგი) კლინიკური პრაქტიკა (GCP)" ხელმძღვანელი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამინისტროს  ექსპერტი  ენდოკრინოლოგიის სპეციალობით.

ევროპის თირეოიდოლოგთა ასოციაციისა და ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი ასოციაციის წევრი.