რუსუდან ჯოჯუა

ოჯახის ექიმი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23