ქეთევან ყულჯანიშვილი

რევმატოლოგი

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №105 ა