ქეთევან ხიშტოვანი

დერმატო-ვენეროლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

დერმატო-ვენეროლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი”;

დერმატოლოგი
2016 წ.
„ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა”;

დერმატოლოგი
2013-2016 წწ.
„კანის და ვენსნეულების ეროვნული
სახელმწიფო კვლევითი ცენტრი”;

2011-2013 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.
სამედიცინო წარმომადგენელი საქართველოში
2008-2009 წწ.
UNIPAC-for packaging machines and equipment.