ქეთევან შელია

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23