პაატა მეშველიანი

ანგიოქირურგიის სამსახურის უფროსი, ზოგადი ქირურგიის სამსახურის უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №105 ა