პაატა მამრიკიშვილი

ყბა სახის ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2