ოთარ დიხამინჯია

გადაუდებელი მედიცინის (ER) სამსახურის უფროსი / გადაუდებელი მედიცინის ექიმი (ER)

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23