ნონა წეროძე

პედიატრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

პედიატრი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

პედიატრი
2011 წლიდან დღემდე
ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი
კლინიკა, ამბულატორიული და ფუნქციური
დიაგნოსტიკა;

მიმღები განყოფილების ხელმძღვანელი
1989-2012 წწ.
გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა;

მიმღები განყოფილების პედიატრი
1986-1989 წწ.
ბავშვთა მე-2 საავადმყოფო;

ენდოკრინოლოგი
1980-1986 წწ.
თბილისის ბავშვთა მე-20 პოლიკლინიკა.