ნოდარ ბერიძე

პედიატრი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18