ნინო ხელაძე

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23

მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო. თბილისი, ლუბლიანას ქ 13/6სამუშაო გამოცდილება

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი
2017 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი
2015 წლიდან დღემდე
„ევექსის ამბულატორიული ცენტრი";

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის
ეროვნული ცენტრი (NCDC)
2014 – 2015 წწ.
კონტრაქტორი მეცნიერი/ტრენერი EU UNICRI
პროექტისათვის;

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი
2014-2015 წწ.
„გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა”;

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი
2012 – 2015 წწ.
ქართულ ამერიკული საოჯახო მედიცინის კლინიკა
„მედიცინის სახლი”;

ბიოუსაფრთხოების და ბიოდაცვის მენეჯერის მოადგილე
2011 – 2014 წწ.
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა.
BATTELLE მემორიალური ინსტიტუტის საქართველოს
ფილიალი;

სამედიცინო თარჯიმანი
2010-2011 წწ.
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა
CH2MHILL;

ჯანდაცვის ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის
სამეცნიერო-გამოსაცდელი გუნდის წევრი
2010 წ.
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა
Bechtel/TMC;

დგარ-ის სისტემის სპეციალისტი/თარჯიმანი
2009- 2010 წწ.
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა
Bechtel/TMC;
მორიგე პედიატრი
2010-2011 წწ.
„მედიქლაბ ჯეორჯია”

ასისტენტ პროფესორი, სამედიცინო ბიოქიმიის
განყოფილება
2010-2011 წწ.
სამედიცინო სკოლა „აიეტი”;

კლინიკური დირექტორის თანაშემწე
2007 – 2008 წწ.
მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური
საავადმყოფო;

მორიგე პედიატრი
2007 – 2008 წწ.
ზოგად პედიატრიული განყოფილება.
მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური
საავადმყოფო;

უმცროსი ექიმი პედიატრია
2004 - 2007 წწ.
სასწრაფო-გადაუდებელი დახმარების
განყოფილება
მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური
საავადმყოფო;

პედიატრიის და საექთნო საქმის საფუძვლების
ლექტორი CGFNS და NCLEX-RN პროგრამების
მიხედვით
2005-2009 წწ.
„GBT” საერთაშორისო სამედიცინო კოლეჯი;