ნინო ქარუმიძე

ლაბორატორიის განყოფილების უფროსი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23