ნინო კვარაცხელია

ფსიქიატრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23