ნინო ბურჯანაძე

კარდიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

კარდიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

ხარისხის კონტროლის ხელმძღვანელის
მოადგილე;
2014 წლიდან დღემდე
კლინიკა „კარდიოექსპრესი“;

კარდიოლოგი
2014 წლიდან დღემდე
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი;

ჟურნალის რედაქტორი
2013 წლიდან დღემდე
„კარდიოექსპრესის ჟურნალი ექიმებისათვის“;

კარდიოლოგიისა და ინტენსიური კარდიოლოგიის
განყოფილების უფროსი
2013-2014 წწ.
სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი;

მორიგე ექიმი
2001-2003 წწ.
კლინიკა „კარდიოექსპრესი“;

ექიმი
1996-1999 წწ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი.