ნინო ბაბუნაშვილი

ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის (ICU) განყოფილების უფროსი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, ნაკვეთი №2