ნიკოლოზ საინიშვილი

ცენტრალური რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის განყოფილების უფროსი/რადიოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23სამუშაო გამოცდილება

რადიოლოგიური განყოფილების უფროსი/
რადიოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი";

რადიოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი
2009 წლიდან დღემდე
„ავერსის კლინიკა“;

ნეიროქირურგი
1995 წლიდან დღემდე
„პროფ. კახიანის სახელობის საგზაო
კლინიკური საავადმყოფო“;

რადიოლოგი
2001-2009 წწ.
„საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტი;

დირექტორი
2007-2008 წწ.
თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური
სამხედრო ჰოსპიტალი.