ნათია ვაშაყმაძე

ენდოკრინოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23