ნათია ახობაძე

გადაუდებელი მედიცინის ექიმი (ER)

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23