ნატალია ბაიაჯანი

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125