მზევინარ მარკოიძე

კარდიოინტენსიურის სამსახურის უფროსი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125