მონიკა შეროზია

გასტროენტეროლოგი/ენდოსკოპისტი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23დაამთავრა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი 1992-1998 წლებში. 

2003-2006 წლებში გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დარგობრივი რეზიდენტურა «გასტროენტეროლოგიის» სპეციალობით. 

2006 წელს მიიღო სტაჟირება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის მონიტორინგისა და სამედიცინო ზედამხედველობის დეპარტამენტში. 

2006 წლიდან მუშაობს ექიმ გასტროენტეროლოგად.

2011 წელს მიიღო განათლება სუბსპეციალობის პროგრამით: ენდოსკოპია ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია. 

2012 წლიდან მუშაობს როგორც ექიმ გასტროენტეროლოგ-ენდოსკოპისტად. 

2012 წელს აიმაღლა კვალიფიკაცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში «ზრდასრულთა ეფექტური სწავლების» განხრით. 

2008-2015 წლებში წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. რის შედეგადაც 2015 წელს მიენიჭა მედიცინის აკადემიური დოქტორის წოდება. 

ქალბატონი მონიკა არის სამეცნიერო ნაშრომის კლინიკური გასტროენტეროლოგიის სამტომეულის ავტორი. 

ამჟამად ქალბატონი მონიკა გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმი გასტროენტეროლოგ-ენდოსკოპისტი.