მიხეილ ომიაძე

ოფთალმოლოგიური სამსახურის უფროსი/ოფთალმოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23