მიხეილ კურტანიძე

ოფთალმოქირურგი

ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125მიხეილ კურტანიძეს დასრულებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რის შემდეგაც გაიარა კლინიკური რეზიდენტურა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოფთალმოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. მას ასევე გავლილი აქვს სტაჟირება გერმანიის, ინგლისისა და უკრაინის ოფთალმოლოგიურ საავადმყოფოებში.