მიხეილ გაბრიჩიძე

ოფთალმოლოგიური სამსახურის უფროსის მოადგილე/ოფთალმოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23