მევუდ სოფრომაძე

უროლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23