მერაბ ფუტკარაძე

დასავლეთ საქართველოს მორფოლოგიის სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა