მედეა ცხომელიძე

ნეირორეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი

ქობულეთის ჰოსპიტალი. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18