მარიკა სეხნიაშვილი

შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი. თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1