მარიამი ირომაშვილი

რეაბილიტოლოგი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23